Nationaal Actieplan Kanker & Leven gepresenteerd tijdens congres Kanker & Leven

In de behandelfase van kanker maar ook daarna ligt de focus vaak op overleven. Kanker heeft invloed op alle aspecten van het leven. Het is belangrijk dat hier vanaf het eerste moment oog voor is. Om dit voor elkaar te krijgen is tijdens het congres Kanker & Leven op 11 september 2020 het Nationaal Actieplan Kanker & Leven gepresenteerd.

Lees meer >