Congres Kanker & Leven

Op 11 september 2020 heeft het online Congres Kanker & Leven plaatsgevonden. Tijdens het congres is het Nationaal Actieplan Kanker & Leven gepresenteerd. Wat er nog meer is besproken tijdens het congres, kunt u hier lezen. Evenals de antwoorden op vragen  die tijdens het congres zijn gesteld.

Heeft u het congres gemist en bent u toch nieuwsgierig geworden? U kunt het congres Kanker & Leven in zijn geheel of per deelsessie terugkijken.

Het volgende Congres Kanker & Leven vindt plaats op 10 september 2021. Meer informatie hierover volgt.

Congres Kanker & Leven 2020 terugkijken
Heeft u het congres gemist of bent u toch nieuwsgierig geworden? U kunt het congres Kanker & Leven in zijn geheel of per deelsessie terugkijken. Meldt u aan voor het congres via button ‘congres terugkijken’. Voor meer informatie over het congres en de kosten, zie hieronder.

Congres terugkijken

 

Congres Kanker & Leven 2020
In de behandelfase van kanker ligt de focus vaak op overleven, terwijl de ziekte invloed heeft op het leven in al zijn aspecten. Vanaf het eerste moment moet hier oog voor zijn. Want wat doet ertoe in het leven van deze persoon met kanker? En wat betekenen de eventuele bijwerkingen van de behandelingen voor deze persoon? Informatie hierover, het meewegen hiervan in de behandelkeuze en verwijzen naar zorg voor deze klachten is nodig.

Tijdens dit jaarlijkse terugkerend congres over de gevolgen van kanker denken steeds meer (para)medisch professionals en patiëntvertegenwoordigers hierover mee. Op dit congres wordt aandacht besteed aan een goede kwaliteit van leven tijdens en na de behandeling van kanker.

Primeur en jubileum
Deze eerste editie van het jaarlijkse congres Kanker & Leven is een nieuwe start en een jubileum tegelijk. Het is het vervolg op het Kankeroverleverschapsymposium dat vier mooie edities heeft gehad.

Doelgroep
Het congres is multidisciplinair, alle zorgprofessionals zijn welkom. Van verpleegkundigen, psychologen, huisartsen, bedrijfsartsen, diëtisten, onderzoekers en oncologen tot fysiotherapeuten, radiotherapeuten en arbeidsgeneeskundigen. Ook beleidsmakers en vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties zijn nadrukkelijk uitgenodigd om deel te nemen aan dit congres.

 

Programma webinar (2,5 uur)


Opening

Dennis Warmerdam, tophockeyer en had kanker

Nationaal Actieplan Kanker & Leven
Prof. dr. Jourik Gietema, voorzitter Taskforce Cancer Survivorship Care, internist-oncoloog, hoogleraar medische oncologie, UMC Groningen

Aanbieden Nationaal Actieplan Kanker & Leven

Transmurale samenwerking
prof. dr. Niek de Wit, UMC Utrecht
prof. dr. Jourik Gietema, internist-oncoloog, hoogleraar medische oncologie, UMC Groningen
drs. Pauline de Graaf, huisarts, Utrecht
mw. Cisca van Driel, ervaringsdeskundige, namens Olijf
moderator: dr. Gerda van der Weele, NHG

Het stimuleren van arbeidsparticipatie bij kanker: wetenschappelijke inzichten op een rij
prof. dr. Alex Burdorf, hoogleraar determinanten van de volksgezondheid, Erasmus MC

Organisatie van geïntegreerde, persoonsgerichte zorg vanuit het patiëntenperspectief; hoe maken we dat waar?
prof. dr. Kees Ahaus, hoogleraar Health Services Management & Organization, Erasmus School of Health Policy & Management

Lange termijn gevolgen van oncologische behandelingen. Waar mogelijk voorkomen, vroeg signaleren en behandelen
prof. dr. Jourik Gietema, internist-oncoloog, hoogleraar medische oncologie, UMC Groningen

Wat helpt echt tegen chronische vermoeidheid?
prof. dr. Marije van der Lee, Tilburg University, departement Medische en Klinische psychologie en hoofd Wetenschappelijk Onderzoek en GZ Psycholoog, Cognitief gedragstherapeut ® en supervisor, Helen Dowling Instituut

>Abstracts webinar

Programma deelsessies (± 45 minuten per sessie)

Na afloop van het webinar zijn de volgende deelsessies online on demand te volgen op een moment dat het u uitkomt. Deze deelsessies zijn na 11 september 1 jaar online beschikbaar voor de deelnemers. De deelsessies duren ongeveer 45 minuten per sessie.

1.Wat is belangrijk voor jou?
dr. Suzanne Kaal, internist oncoloog, Radboudumc
dr. Floor van Nuenen, projectleider bij Citrienfondsprogramma ‘Naar regionale oncologienetwerken’

2. Samen beslissen
drs. Ella Visserman, belangenbehartiger Samen beslissen, NFK
Sophie Bunskoek, verpleegkundig specialist, medische oncologie, UMC Groningen
Meggy Peters, ervaringsdeskundige, Longkanker Nederland

3. Klinisch Arbeidsgeneeskundigen en Bedrijfsartsen Consulent Oncologie in de oncologische zorg
drs. Desiree Dona, bedrijfsarts/klinisch arbeidsgeneeskundige Oncologie, Radboudumc
drs. Cobi Oostveen, bedrijfsarts/bedrijfsartsconsulent oncologie
drs. Mirjam van Belzen, belangenbehartiger Kwaliteit van Leven, NFK
Jenna Veldkamp, ervaringsdeskundige
Anne-Marie Buysse, ervaringsdeskundige

4. Vast aanspreekpunt in de oncologische zorg
Roos Schrijer, projectleider ‘vast aanspreekpunt’, V&VN Oncologie
Marisa Geukes, verpleegkundig specialist, Jeroen Bosch ziekenhuis
Hendrine van der Donk, ervaringsdeskundige
drs. Marga Schrieks, projectleider zeldzame kankers, NFK

5. Online zelfmanagement tools – landelijke ontwikkelingen en de dagelijkse praktijk?
drs. Maaike Schuurman, projectleider Eigen regie en Samen beslissen, Borstkankervereniging Nederland
Jolanda Waelen, ervaringsdeskundige
dr. Chantal Lammens, senior adviseur, Integraal Kankercentrum Nederland
dr. Vera Atema, adviseur, Integraal Kankercentrum Nederland

6. Kanker en het leven thuis; over de rol van de verpleegkundige in de oncologische nazorg in de eerste lijn
drs. Conny Molenkamp, VS Palliatieve Zorg en 1e lijn Oncologie, Evean, voorzitter V&VN Netwerk Eerste lijn Oncologieverpleegkundigen
Sietske van der Veldt, projectmanager Allerzorg Care for Cancer, ex-oncologieverpleegkundige, kerngroeplid V&VN Netwerk Eerste lijn Oncologieverpleegkundigen
mw. M. Jansen, ervaringsdeskundige

> Abstracts deelsessies

Praktisch

Kosten
Gehele congres: 97 euro
1 deelsessie: 25 euro
2 deelsessies: 40 euro
3 deelsessies: 50 euro

Accreditatie
V&VN (5 punten)
ABAN (5 punten)
KNGF (5 punten, vrije deel)
VSR (5 punten)
ADAP (5 punten)

Voorzitter
Inge Diepman

Organisatie
Het congres wordt georganiseerd door IKNL en NFK namens de Taskforce Cancer Survivorship Care, een landelijk samenwerkingsverband waarin professionals, onderzoekers en patiëntenorganisaties hun krachten en expertise bundelen, om passende zorg voor mensen die leven met en na kanker mogelijk te maken.

Congresbureau
Congress Care
telefoon: 073-6901415
e-mail: info@congresscare.com

Social media
Delen van berichten over dit congres op social media stellen we zeer op prijs. U kunt dit doen onder vermelding van hashtag #kankerenleven.

Deel dit: