Informatie-uitwisseling

Informatie-uitwisseling met en rond de patiënt
In het kader van betere informatie-uitwisseling met en rond een patiënt is zijn de vele initiatieven rondom digitale informatie-uitwisseling geïnventariseerd. Zo zijn er bijvoorbeeld ontwikkelingen rondom de Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO), Basis gegevensset oncologie, informatie-uitwisseling tussen huisarts en medisch specialist (HASP), standaarden voor uitwisseling van de V&VN, Palliatieve gegevensset en palliatief zorgplan. In juni 2021 is een expertmeeting georganiseerd met initiatiefnemers van deze ontwikkelingen. Tijdens de bijeenkomst is gekeken hoe dit onderwerp een stap verder gebracht kan worden. Specifiek hoe we voor de zorg voor gevolgen van kanker kunnen aanhaken bij lopende initiatieven en ontwikkelingen. De inzet is een concrete uitvoering van een (na-)zorgplan.

Overdracht ziekenhuis en huisarts (en vice versa)
Door de Taskforce Cancer Survivorship Care is op 17 mei 2021 een expertmeeting georganiseerd met eigenaren van bestaande initiatieven met betrekking tot betere afstemming van zorg tussen huisarts-ziekenhuis. Deze expertmeeting had tot doel te inventariseren welke initiatieven er lopen in Nerdeland, te verkennen welke stappen nodig zijn en door wie deze gezet kunnen worden om betere informatie-uitwisseling en overdracht te bereiken.

 

Meer informatie
> Nieuwsbericht Maximale aandacht voor afstemming van oncologische zorg rondom de patiënt tussen huisarts en medisch specialist
> Miranda Velthuis, adviseur IKNL (m.velthuis@iknl.nl)

Deel dit: