Kennis (late) gevolgen

Op het gebied van kennis over (late) gevolgen zet de Taskforce Cancer Survivorship Care zich in voor de volgende actiepunten.

Verbeteren informatie (late) gevolgen aan patiënten en algemeen publiek

  • Landelijke campagnes
  • Voorlichtingsmateriaal in ziekenhuizen en bij huisartsen
  • Individueel zorgplan

Verbeteren informatie (late) gevolgen aan zorgverleners

  • Bewustwording vergroten bij zorgverleners vergroten via symposia en publicaties.
  • Kennis en expertise van zorgverleners vergroten via permanente educatie (late) gevolgen door opname in de specialistische en bij- en nascholing.

Kennisagenda Kanker & Leven uitvoeren en verder ontwikkelen

  • Financiering voor uitvoering van onderzoek te vinden.
  • Kennisagenda steeds te actualiseren, delen en zorgen dat nieuwe kennis en innovaties landelijk uitgevoerd worden.

Deel dit: