Kennisagenda

Als onderdeel van het Nationale Actieplan Kanker & Leven ontwikkelt de Taskforce Cancer Survivorship Care een kennisagenda voor toekomstig onderzoek en activiteiten op het gebied van cancer survivorship in Nederland. Tijdens het Congres Kanker & Leven (11 september 2020) presenteert de Taskforce het Nationaal Actieplan Cancer Survivorship Care.

In de Kennisagenda benoemt de Taskforce de belangrijkste kennishiaten op het gebied van late (medische) effecten, psychosociale en fysieke effecten, werk en werkhervatting en organisatie van zorg. Ook is een plan van aanpak opgenomen hoe deze kennishiaten door middel van wetenschappelijk onderzoek in te vullen.

Dit alles met als inzet dat invulling van deze kennishiaten leidt tot meer kennis, betere zorg, betere richtlijnen en meer doelmatigheid in de zorg voor mensen die leven met of na kanker.