Op 17 mei 2021 organiseerde de Taskforce Cancer Survivorship Care (werkgroep Organisatie van zorg) een bijeenkomst over de afstemming van de oncologische zorg rondom de patiënt tussen de huisarts en de medisch specialist. Onderzoekers, zorgverleners, beleidsmakers en vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties bespraken welke initiatieven er op dit gebied lopen en welke toekomstige stappen nodig zijn.

Het verbeteren van de afstemming van zorg rondom de patiënt die leeft met en na kanker is een van de actiepunten uit het Nationaal Actieplan Kanker & Leven van de Taskforce Cancer Survivorship Care. Meer concreet gaat het bij dit actiepunt om het inzetten op:

 • Maximaal verbeteren van de overdracht van informatie over de patiënt tussen de lijnen.
 • Betere afstemming van zorg met en rond een patiënt.

De komende 3 tot 5 jaar bevordert de Taskforce de uitvoering van deze actiepunten die vanuit patiënt- en professional-perspectief bijdragen aan het verbeteren van de zorg van patiënten die leven met en na kanker.

Verschillende initiatieven

In Nederland lopen er diverse initiatieven op het gebied van overdracht tussen de lijnen en afstemming van zorg. In onderzoeksverband, in pilotstudies en implementatieprojecten. Tijdens de bijeenkomst werden een aantal van deze initiatieven gepresenteerd die de Taskforce Cancer Survivorship Care maximaal wil verbinden en mogelijkheden voor wil geven:

 • INFUZE: implementatie van verbeteringen in de schriftelijke informatievoorziening vanuit het ziekenhuis naar de huisarts (Vera Hanewinkel, projectleider INFUZE project, UMC Groningen)
 • GRIP-studie: time-out gesprek na diagnose door huisarts + zorgpad (Charles Helsper, projectleider GRIP project, UMC Utrecht)
 • Oncologieverpleegkundigen in de huisartsenpraktijk (Saskia Claassen, AlettaZorgt, Allerzorg)
 • Netwerkcasemanagement in oncologienetwerken (Tapasya Vreeken-van Tol, projectleider RO West)
 • Kort overzicht overige projecten in den lande (Daan Brandenbarg epidemioloog, programmaleider Oncologie in de huisartsenpraktijk, Afdeling Huisartsgeneeskunde & Ouderengeneeskunde, Universitair Medisch Centrum Groningen)

Vervolgstappen

Aan de hand van de vragen ‘Hoe nu verder? Of zijn we er al?’ werd gediscussieerd over welke stappen nodig zijn om betere informatie-uitwisseling en overdracht te bewerkstellingen. Geconcludeerd werd dat de volgende punten opgepakt worden:

 • Regionale afspraken over de organisatie oncologische zorg rondom de patiënt tussen de huisarts en de medisch specialist en de financiering.
 • Bundeling van kennis ter ondersteuning van bovenstaande regionale plannen. Daarnaast is inzicht in de belangrijke onderzoeksvragen in een onderzoeksagenda nodig, gevolgd door samenwerking met KWF en andere financiers. Hierbij kan mogelijk aangesloten worden bij de activiteiten rondom de Kennisagenda Kanker & Leven.
 • Essentieel voor goede afstemming van zorg tussen ziekenhuis en huisartsen is de digitale informatie- en gegevensuitwisseling. Eind juni 2021 vindt hierover een bijeenkomst vanuit werkgroep Organisatie van zorg.
 • Het vaste aanspreekpunt zou een rol kunnen spelen in de informatie overdracht van 2e naar 1e lijn en vv. De werkgroep organisatie van zorg gaat in gesprek met de V&VN over toekomst van het project Vast aanspreekpunt.
 • Duidelijk krijgen welke rol de patiënt kan spelen in de vier bovengenoemde punten.

De werkgroep Organisatie van zorg neemt het initiatief voor het vervolg op de uitvoering van dit onderdeel van het Nationaal Actieplan Kanker & Leven.