Meer dan 800.000 mensen in Nederland leven in Nederland na de diagnose kanker en hebben in meer of minder mate te kampen met de gevolgen van kanker en/of de behandeling. Regionale en lokale oncologiezorgnetwerken, netwerken van met name eerstelijns paramedische en psychosociale zorgverleners, helpen mensen die leven met en na kanker bij de zorg voor de gevolgen van kanker dichtbij huis. Wat is de meerwaarde van een oncologiezorgnetwerk voor de patiënt, zorgverleners en verwijzers? Waar kun je ze vinden? Hoe kan een oncologiezorgnetwerk zich verder professionaliseren? Deze en andere vragen komen aan bod tijdens het gratis webinar Oncologiezorgnetwerken in beeld op 20 juni 2022 van 16.30 – 18.00 uur.

Professionaliseringsslag in netwerkzorg

Het webinar komt voort uit het project Netwerkvorming Oncologie: ook voor de gevolgen van kanker. In dit project, gesubsidieerd door ZonMw, heeft IKNL namens de Taskforce Cancer Survivorship Care en in samenwerking met o.a. de Nederlandse Federatie Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), oncologienetwerken en Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS’en) gewerkt aan gewerkt aan een professionaliseringslag in de netwerkzorg met aandacht voor onder meer borging van kwaliteit, financiële bestendigheid en landelijke dekking en zichtbaarheid van oncologiezorgnetwerken.

Wat is een oncologiezorgnetwerk

Een oncologiezorgnetwerk is een netwerk van met name eerstelijns zorgverleners die mensen met kanker en hun naasten dichtbij huis helpen. Denk bijvoorbeeld aan huisartsen, fysiotherapeuten, huidtherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten, logopedisten, thuiszorgorganisaties en andere gespecialiseerde zorgverleners. Deze zorgverleners geven begeleiding tijdens en na de behandeling van kanker om psychosociale en fysieke klachten te voorkomen dan wel te verminderen.

Programma webinar

Het webinar wordt gehouden op 20 juni 2022 van 16.30 – 18.00 uur (online en gratis). Aan bod komen de volgende onderwerpen:

  • Meerwaarde van een oncologiezorgnetwerk voor de patiënt
  • Kwaliteit borgen van oncologiezorgnetwerken
  • Landelijke dekking en zichtbaarheid van oncologiezorgnetwerken
  • Bekostiging van oncologiezorgnetwerken
  • Verbinding van oncologiezorgnetwerken binnen het zorglandschap

Doelgroep

Alle zorgprofessionals, al dan niet actief in oncologiezorgnetwerken, en verwijzers zijn welkom. Medisch specialisten, verpleegkundig(en) (specialisten), paramedici, psychosociale zorgverleners, huisartsen, bedrijfs- en revalidatieartsen en arbeidsgeneeskundigen. Ook onderzoekers, beleidsmakers en vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het webinar.

Aanmelding