Nationaal Actieplan

Tijdens het Congres Kanker & Leven (11 september 2020) heeft de Taskforce Cancer Survivorship Care het Nationaal Actieplan Kanker & Leven gepresenteerd. Zie video lancering Nationaal Actieplan Kanker & Leven.

Het Nationaal Actieplan geeft aan welke maatschappelijke visie, strategie en stappen noodzakelijk zijn om de zorg voor mensen die leven met of na kanker ten aanzien van hun zorgbehoeften op lichamelijk, psychisch en sociaal/maatschappelijk gebied te verbeteren. Met dit plan wil de Taskforce de basis leggen voor toekomstbestendige organisatie van de juiste zorg en nazorg op de juiste plaats, op het juiste moment en door de juiste persoon.

Wat wil de Taskforce bereiken?

  • Betere nazorg, die begint al bij de diagnose. Bij de gezamenlijke behandelkeuze moet er al aandacht zijn voor de mogelijke (late) medische, psychosociale en maatschappelijke gevolgen van de ziekte en behandeling op de lange(re) termijn. En waar mogelijk het voorkomen daarvan.
  • Meer kennis en expertise om (preventieve) zorg en nazorg voor mensen die leven met of na kanker te kunnen optimaliseren. Die kennis en expertise zijn laagdrempelig beschikbaar voor patiënten en zorgverleners, zowel lokaal, regionaal als landelijk.
  • Betere organisatie en afstemming van zorg rondom de patiënt, zonder muren of leemtes tussen de verschillende zorgverleners waar de patiënt mee te maken heeft. Zodat mensen tijdens én na de behandeling niet tegen organisatiegrenzen aanbotsen of in een gat vallen.

Het Nationaal Actieplan Kanker & Leven is gebaseerd op de rapporten Kennisagenda Kanker & Leven en Organisatie van de oncologische zorg voor mensen die leven met en na kanker.

Download
>Nationaal Actieplan Kanker & Leven

 

Video Lancering Nationaal Actieplan Kanker & Leven (Congres Kanker &  Leven 2020)

 

Nederlandse Kanker Agenda
De Nederlandse Kanker Agenda is het gemeenschappelijke kankerplan voor Nederland. De Kanker Agenda is samengesteld en wordt uitgevoerd door het Nederlands Kanker Collectief (NKC). Binnen het NKC werkt de Taskforce Cancer Survivorship Care, als één van de partijen, samen met meer dan 100 organisaties om de impact van kanker op de samenleving te verminderen. De Nederlandse Kanker Agenda bouwt met de geprioriteerde doelen ‘(Late) gevolgen’ en ‘Werk en kanker’ voort op de doelen die gesteld zijn in het Nationaal Actieplan.

>Lees meer over Nederlandse Kanker Agenda en de rol van de Taskforce Cancer Survivorship Care
>Bekijk de Nederlandse Kanker Agenda

Deel dit: