Onlangs verscheen in het Nederlands Tijdschrift voor Voeding & Diëtetiek het artikel ‘Oncologiezorgnetwerken: samen de gevolgen van kanker behandelen’. Oncologiezorgnetwerken zijn regionale of lokale netwerken van zorgverleners, zoals diëtisten, fysiotherapeuten en huisartsen, die mensen met kanker en hun naasten dichtbij huis behandelen. Het artikel pleit voor meer multidisciplinaire oncologiezorgnetwerken en geeft handige tips voor het opzetten daarvan. Dit alles met als doel: een goed op elkaar afgestemd aanbod van zorg en ondersteuning rondom de patiënt, ook buiten de muren van het ziekenhuis.

Afgestemd aanbod van zorg en ondersteuning rondom de patiënt

Per jaar krijgen ongeveer 120.000 mensen de diagnose kanker. Meer dan 600.000 mensen leven met kanker of hebben de ziekte gehad. Hoewel een groot deel van de kankerpatiënten geneest, hebben velen nog last van de gevolgen van de ziekte en de behandeling. Zij kunnen dichtbij huis aanvullend behandeld en begeleid worden door zorgverleners uit een lokaal of regionaal oncologiezorgnetwerk.

Dit sluit aan bij het Nationaal Actieplan Kanker & Leven van de Taskforce Cancer Survivorship Care, waarbij een van de doelen is: Betere organisatie en afstemming van zorg rondom de patiënt, zonder muren of leemtes tussen de verschillende zorgverleners waar de patiënt mee te maken heeft. Wat specifieker werken ze aan meer multidisciplinaire oncologiezorgnetwerken. Ook werken ze aan de verbinding met informele zorg en medisch-technische oncologienetwerken. Het doel is een goed op elkaar afgestemd aanbod van zorg en ondersteuning rondom de patiënt.

Aansluiten bij een oncologiezorgnetwerk of er zelf een starten?

In het artikel staan diverse handvatten, lees en kijktips om als zorgverlener aan te sluiten bij een oncologiezorgnetwerk of er zelf een te starten. Waar bevinden zich oncologiezorgnetwerken in Nederland? Welke ondersteuning kun je hierbij krijgen? En wat kun je doen om de kwaliteit van een oncologiezorgnetwerken te verbeteren? Lees voor antwoorden op deze vragen en meer het artikel ‘Oncologiezorgnetwerken: samen de gevolgen van kanker behandelen’ en kijk op oncologiezorgnetwerken.nl.

Deel dit: