Over Taskforce

De Taskforce Cancer Surviorship Care is een samenwerkingsverband waarin zorgprofessionals, onderzoekers, beleidsmakers en patiëntenorganisaties hun krachten en expertise bundelen, om passende zorg voor mensen met en na kanker mogelijk te maken.

Ondanks diverse activiteiten en initiatieven, krijgen cancer survivors (mensen die de diagnose kanker krijgen en perspectief hebben op (over)leven) in Nederland lang niet altijd de begeleiding en zorg die zij nodig hebben.

Naast brede bewustwording in de samenleving over problemen waarmee deze mensen worstelen (bijvoorbeeld werk en late gevolgen), wil de taskforce ook de organisatie van de zorg verder optimaliseren. Hiermee streeft de Taskforce naar het volwaardig meedoen in de maatschappij tijdens en na de behandeling. Voor de visie van de Taskforce zie het rapport Organisatie van de oncologische zorg voor mensen die leven met en na kanker (+ addendum) opgesteld (zie onder download).

Download
> rapport Organisatie van de oncologische zorg voor mensen die leven met en na kanker
> addendum Organisatie van de oncologische zorg voor mensen die leven met en na kanker – Invloed van COVID-19 op bestaande en toekomstige zorg

Thema’s en werkgroepen

De Taskforce Cancer Survivorship Care richt zich op vier thema’s waarvoor werkgroepen actief zijn:

Dagelijks bestuur en leden

Het dagelijks bestuur van de Taskforce Cancer Survivorship Care bestaat uit de voorzitters en secretarissen van de werkgroepen.

Taskforce Cancer Survivorship Care
voorzitter: prof. dr. Jourik Gietema, hoogleraar en oncoloog, UMCG

Werkgroep Late (medische) effecten
voorzitter: dr. Berthe Aleman, radiotherapeut-oncoloog, NKI/AVL
secretaris: dr. Chantal Lammens, senior adviseur, IKNL

Werkgroep Psychosociale en fysieke effecten (LOPPSOZ)
voorzitter: Herma ten Have, diëtist oncologie Careyn, lid LWDO
secretaris: drs. Vanessa Bouwman, adviseur, IKNL

Werkgroep Werk en werkhervatting
voorzitter: drs. Cobi Oostveen, zelfstandig bedrijfsarts/bedrijfsartsconsulent oncologie
secretaris: dr. Miranda Velthuis, senior adviseur, IKNL

Werkgroep Organisatie van zorg
voorzitter: prof. dr. Joost Dekker, hoogleraar en gz-psycholoog, Amsterdam UMC
secretaris: dr. Miranda Velthuis, senior adviseur, IKNL

> Leden Taskforce Cancer Survivorship Care.

Deel dit: