Kwalitatief hoogwaardige zorg voor de gevolgen van kanker, waar mogelijk dicht bij huis, vereist een professionaliseringslag in de netwerkzorg. Daarom voert IKNL het project Netwerkvorming oncologie: ook voor de gevolgen van kanker uit. Dit doet IKNL namens het Landelijke Overleg Paramedische en Psychosociale Oncologische Zorg (LOPPSOZ) als onderdeel van de Taskforce Cancer Survivorship Care met ZonMw-subsidie. Dit project loopt van 1 december 2020 tot en met 1 december 2021.

Wat wil het project bereiken?

Het project bestaat uit vier onderdelen:

  • Borging van de kwaliteit van lokale en regionale paramedische en psychosociale oncologische netwerken.
  • Landelijke dekking en zichtbaarheid van lokale en regionale paramedische en psychosociale oncologische netwerken.
  • Borging van de financiële bestendigheid van lokale en regionale paramedische en psychosociale oncologische netwerken.
  • Verbinding met medisch-technische netwerken, huisartsenzorg en lokale/regionale paramedische en psychosociale oncologische netwerken.

Resultaten eerste half jaar

Het project is op alle onderdelen volop in ontwikkeling. Zo wordt er gewerkt aan een landelijke website met overzicht van alle oncologienetwerken voor de gevolgen van kanker en een format die netwerken kunnen gebruiken om een eigen website te maken en beheren. Om de financiële bestendigheid van oncologienetwerk voor de gevolgen van kanker te borgen, staan een aantal bijeenkomsten met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA), twee zorgverzekeraars (CZ en Menzis) en twee regionale oncologienetwerken (Oncologienetwerk Zwijndrecht-Ambacht en Oncologienetwerk Achterhoek) op de planning. Dit om input te krijgen voor mogelijke scenario’s voor de bekostiging van consultatie en het voortbestaan van lokale/regionale netwerken. Lees hierover en over de stand van zaken van de andere onderdelen van het project in de nieuwsbrief die onlangs is verschenen.

> Nieuwsbrief project Netwerkvorming oncologie: ook voor de gevolgen van kanker – juni 2021