De diagnose kanker heeft een enorme impact op het leven. Van belang is daarom om in de spreekkamer vanaf diagnose niet alleen over de ziekte te praten maar ook over de invloed daarvan op andere aspecten van het leven, zoals werk. Hoe zorgen we ervoor dat er aandacht is voor werk vanaf diagnose? En hoe vergroten we de kans dat mensen werk kunnen krijgen en behouden tijdens en na de behandeling van kanker?

Werk als behandeldoel

Bijna de helft van alle mensen die de diagnose kanker krijgen, zijn in de werkzame leeftijd. Veel van hen gaan na de behandeling weer (gedeeltelijk) aan het werk. Ongeveer een derde van alle patiënten lukt dit niet. De kans op een succesvolle terugkeer naar werk is het grootst als zo vroeg mogelijk in het behandeltraject aandacht wordt besteed aan werk. Dat kan in samenwerking met patiënt, oncoloog, revalidatiearts en bedrijfsarts of gespecialiseerd bedrijfsarts, de ‘baco’. Dit geven dr. Saskia Duijts (senior onderzoeker bij het Amsterdam UMC, locatie VUmc, en bij IKNL) en Cobi Oostveen (bedrijfsartsconsulent oncologie (baco) en voorzitter van het landelijk Platform Bedrijfsartsconsulenten Oncologie) aan in het artikel Werk als behandeldoel – snel na diagnose aandacht voor werk (Medische Oncologie, april 2021). Zij schetsen in dit artikel de ontwikkeling in de prakrijk en onderzoek op het gebied van kanker en werk.

Praat mee over kanker en werk

Aandacht voor werk vanaf diagnose en financiering van arbeidsgerelateerde zorg is tevens één van de actiepunten uit het Nationaal Actieplan Kanker & Leven van de Taskforce Cancer Survivorship Care (TF CSC). Op 10 september 2021 organiseert de TFCSC het congres Kanker & Leven. Tijdens dit congres wordt uitgebreid ingegaan op kanker en werk en hoe zorgverleners en patiënten samen in een zo’n vroeg mogelijk stadium met elkaar in gesprek kunnen gaan over werk. Praat hierover mee en schrijf u in voor dit congres.

Naast werk gaat het congres in op de stand van zaken van de overige actiepunten uit het Nationaal Actieplan Kanker & Leven. Kijk voor meer informatie over het programma op de website van de TF CSCS.