Webinar Oncologie zorgnetwerken in beeld

Meer dan 800.000 mensen in Nederland leven in Nederland na de diagnose kanker en hebben in meer of minder mate te kampen met de gevolgen van kanker en/of de behandeling. Regionale en lokale oncologiezorgnetwerken*, netwerken van met name eerstelijns zorgverleners, helpen mensen die leven met en na kanker bij de juiste zorg voor de gevolgen van kanker.

Wat is de meerwaarde van een oncologiezorgnetwerk voor de patiënt, zorgverleners en verwijzers? Waar kun je ze vinden? Hoe kan een oncologiezorgnetwerk zich verder professionaliseren? Deze en andere vragen komen aan bod tijdens de webinar Oncologiezorgnetwerken in beeld op 20 juni van 16.30 – 18.00 uur (online).

De webinar komt voort uit het project Netwerkvorming Oncologie: ook voor de gevolgen van kanker. In dit project heeft IKNL namens het Landelijk Overleg Paramedische en Psychosociale Oncologische Zorg (LOPPSOZ) en in samenwerking met o.a. de Nederlandse Federatie Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), bestaande regionale oncologienetwerken en Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS’en) gewerkt aan kwalitatief hoogwaardige zorg voor de gevolgen van kanker, waar mogelijk dicht bij huis. Het project is gefinancierd door ZonMw.

Doelgroep
De bijeenkomst is multidisciplinair, alle zorgprofessionals, al dan niet actief in oncologiezorgnetwerken, zijn welkom. Paramedici (fysiotherapeuten, diëtisten e.a.), psychosociale zorgverleners (psychologen, maatschappelijks werkers e.a.), huisartsen, verpleegkundig(en) (specialisten), medisch specialisten (oncologen, radiotherapeuten e.a.) bedrijfs- en revalidatieartsen en arbeidsgeneeskundigen. Ook onderzoekers, beleidsmakers en vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze webinar.

Programma

16.30 – 16.35 uur
Welkom
Joeri Gilissen, voorzitter LOPPSOZ en voorzitter Stichting NLNet- lymfoedeem en lipoedeem

16.35 – 16.45 uur
Meerwaarde van een oncologiezorgnetwerk voor de patiënt
Interview met Désiré Paschedag, organisatieadviseur, initiatiefnemer en regiegroeplid OncoLokaal en ervaringsdeskundige
Désiré zal ook bij de overige onderwerpen in deze webinar haar ervaringen en bespiegelingen delen.

Kwaliteit

16.45 – 16.55 uur
Hoe wordt de kwaliteit van oncologiezorgnetwerken geborgd? (Powerpoint Presentatie)
dr. Miranda Velthuis, adviseur IKNL

Zichtbaarheid en landelijke dekking

16.55 – 17.05 uur
Zichtbaarheid oncologiezorgnetwerken voor patiënt en professional (Powerpoint Presentatie)
drs. Monique Becker, adviseur IKNL

17.05 – 17.20 uur
Landelijke dekking en ondersteuning oncologiezorgnetwerken door Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS’en) (Powerpoint Presentatie)
Arie Jongejan, (directeur Proscoop) namens het ROS-netwerk

Financiën

17.20- 17.25 uur
Financiële drempels van oncologiezorgnetwerken slechten (Powerpoint Presentatie)
dr. Chantal Lammens, senior adviseur IKNL

17.25 – 17.40 uur
Multidisciplinair behandelprogramma eerste lijn (Powerpoint Presentatie)
Michelle Verseveld MSc, klinische epidemioloog, oedeem- en oncologiefysiotherapeut,
Oncologienetwerk Zwijndrecht H.I. Ambacht

Verbinding

17.40 – 17.45 uur
Verbinden oncologiezorgnetwerken binnen het zorglandschap (Powerpoint Presentatie)
dr. Miranda Velthuis, adviseur IKNL

17.45 – 18.00 uur
Zorg voor de gevolgen van kanker bij AYA’s, ook dichtbij huis in oncologiezorgnetwerken (Powerpoint Presentatie)
dr. Eveliene Manten-Horst, directeur AYA Zorgnetwerk

18.00 uur
Afsluiting

*Een oncologiezorgnetwerk is een netwerk van met name eerstelijns zorgverleners die mensen met kanker en hun naasten dichtbij huis helpen (bv. huisartsen, fysiotherapeuten, huidtherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten, logopedisten, thuiszorgorganisaties en andere gespecialiseerde zorgverleners). Deze zorgverleners geven begeleiding tijdens en na de medische behandeling van kanker om psychosociale en fysieke klachten te voorkomen dan wel te verminderen.

Deel dit: