Zorgverleners

De Taskforce Cancer Survivorship Care zet in op het verbeteren van informatie over (late) gevolgen bij zorgverleners. Dit doen wij door brede ontsluiting van kwaliteit van leven data per tumortype en door opname van relevante informatie hierover in (bij- en na)scholing. Hieronder volgt een overzicht van (lopende) projecten en activiteiten die hier aan bijdragen.

Kwaliteit van leven data

Om kennis, veelal opgedaan in wetenschappelijke onderzoeken, over de (late) gevolgen van kanker breder te ontsluiten, wordt sinds medio 2021 cijfers vanuit PROFIEL structureel ontsloten op de website van IKNL en Kanker.nl. Dit draagt bij aan het verbeteren van de zorg voor de gevolgen van kanker. Deze cijfers geven inzicht in de ervaren gevolgen, de ervaren gevolgen naar tijd en naar de invloed van type behandeling hierop.

Er is gestart met de cijfers voor eierstokkanker. Cijfers voor de andere tumortypes volgen.

Meer informatie
> Nieuwsbericht Overlevers eierstokkanker kampen met vermoeidheid, neuropathie en minder plezier in seks
>Vera Atema, adviseur IKNL (v.atema@iknl.nl)

Scholing (late) gevolgen

Hiaten scholingen
De inzet van de Takforce Cancer Survivorship Care is dat kennis en expertise van zorgverleners over (late) gevolgen worden vergroten via permanente educatie door opname in de specialistische en bij- en nascholing. In dat kader worden de volgende acties ondernomen:

  • Inventarisatie van de bestaande scholing voor de verschillende zorgprofessionals.
  • Inventarisatie van hiaten in scholingen.
  • Verkenning en plan van aanpak hoe deze hiaten in scholingen ingevuld kunnen worden.

Meer informatie
> Vera Atema, adviseur IKNL (v.atema@iknl.nl)

E-learnings en masterclasses voor verpleegkundigen

Om verpleegkundig(en) (specialisten) te ondersteunen bij het begeleiden van patiënten bij het omgaan met fysieke, psychische en sociale gevolgen van kanker ontwikkelen IKNL en de V&VN Oncologie namens het Landelijk Overleg Paramedische en Psychosociale Oncologie (LOPPSOZ) in samenwerking met Noordhoff een aantal e-learnings en masterclasses (in samenwerking met Vestalia).

E-learning

Masterclass

Het scholingsaanbod Psychosociale zorg is tot stand gekomen met financiële ondersteuning van Zorginstituut Nederland en gelden van de Ingeborg Douwes Stichting, beschikbaar gesteld door de Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO). De e-learning Bewegen bij kanker is tot stand gekomen met geld van KWF Kankerbestrijding.

Meer informatie
> website van IKNL
> Miranda Velthuis, adviseur IKNL (m.velthuis@iknl.nl).

Symposia (late) gevolgen

Congres Kanker & Leven
De Taskforce Cancer Survivorship organiseert ieder jaar het congres Kanker & Leven voor zorgprofessionals, onderzoekers, beleidsmakers en patiëntenvertegenwoordigers. Op dit congres wordt aandacht besteed aan een goede kwaliteit van leven tijdens en na de behandeling van kanker. Naast een plenair gedeelte waarin actuele thema’s de revue passeren worden er in de werksessies belangrijke vraagstukken uitgediept.

NVPO congres
De Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO) organiseert al meer dan 25 jaar een jaarlijks congres voor zorgverleners, onderzoekers, beleidsmakers en patiëntenvertegenwoordigers. Met dit congres houden zij u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen de psychosociale oncologie. Ieder jaar doen zij dit rondom een specifiek thema.

V&VN Oncologiedagen
De V&VN Oncologie organiseert jaarlijks de V&VN Oncologiedagen voor verpleegkundigen. Ontwikkelingen binnen de oncologische zorg, zowel in de literatuur als in de praktijk, worden vertaald naar inspirerende sessies. Deze sessies hebben als doel de deskundigheid van de (verpleegkundige) professionals te bevorderen.

SPACE 4 AYA congres
Jaarlijks wordt het SPACE 4 AYA congres georganiseerd. Dit is een congres voor AYA’s én zorgprofessionals waarin (nieuwe) kennis en kunde over verschillende ‘Kanker op de AYA leeftijd’ thema’s worden uitgewisseld.

Deel dit: