Afstemming van zorg

Op het gebied van afstemming van zorg zet de Taskforce Cancer Survivorship Care zich in voor de volgende actiepunten.

Betere informatie-uitwisseling met en rond een patiënt

  • Een relevante samenvatting en online (na)zorgplan is steeds beschikbaar, afgestemd met de patiënt en de huisarts. De huisarts kan zo de spil zijn in de zorg na kanker.
  • Bij het ontwikkelen van het Generieke Individuele Zorgplan (IZP) is de expertise van Kanker & Leven onderdeel. Daarbij hoort het ontwikkelen van een Informatiestandaard IZP ‘Kanker & Leven’ voor digitale uitwisseling.
  • Inventariseren welk systemen geschikt zijn om dit uit te voeren.

Verbeteren overdracht tussen de lijnen

  • Er is een goede en tijdige verwijsbrief en terugkoppeling tussen ziekenhuis-huisarts en vice versa.

Verbeteren samenwerking

  • Rondom het thema Kanker & Leven ontstaan meer multidisciplinaire netwerken in de eerste lijn, met verbinding met de
    informele zorg. Aansluitend op ‘juiste zorg op de juiste plek’, inclusief netwerkfinanciering. Deze netwerken hebben verbinding met de oncologische netwerken die er zijn per tumorsoort (CCN’s, Comprehensive Cancer Networks). Deze netwerken leggen afspraken
    op het gebied van zorg voor gevolgen van kanker vast via Regionale Transmurale Afspraken tussen ziekenhuis en 1e-lijnsnetwerken.
  • Zorgverleners verwijzen vaker naar passende (na)zorg met behulp van de Verwijsgids Kanker, zodat patiënten er met klachten na de behandeling niet alleen voor staan.

Deel dit: