Werk

Op het gebied van werk zet de Taskforce Cancer Survivorship Care zich in voor het volgende actiepunt.

Aandacht voor werk vanaf diagnose
De inzet is om kansen te vergroten dat mensen werk kunnen krijgen en kunnen behouden tijdens en na de behandeling. Vanaf de diagnose moet er aandacht zijn voor werk, de rol die werk speelt in het leven. Daarvoor zijn arbocuratieve interventies nodig vanaf diagnose tot op de werkvloer.

> Zie artikel Werk als behandeldoel, snel na diagnose aandacht nodig voor werk, Medische Oncologie, april 2021
> Zie ook Financiering van arbeidsgerelateerde zorg

Deel dit: