Vast aanspreekpunt

Op het gebied van afstemming van zorg zet de Taskforce Cancer Survivorship Care zich in voor het volgende actiepunt.

Iedere patiënt heeft een vast aanspreekpunt
De inzet is om eerst vast te leggen wat de rol en verantwoordelijkheden zijn van een ‘vast aanspreekpunt’. Daarna het implementeren van een vast aanspreekpunt in het totale oncologische zorgproces.

Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) Oncologie heeft in samenwerking met de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) het adviesrapport ‘Een vast aanspreekpunt in het ziekenhuis voor oncologische patiënten met mamma- of coloncarcinoom’ uitgebracht. Voor het opstellen van dit adviesrapport is onderzoek gedaan naar de juiste vormgeving en invulling van de indicator vast aanspreekpunt (VAP). Met IGJ wordt momenteel gewerkt aan het formuleren van een verbeterdoel voor VAP in plaats van indicatoren. Hiervoor is het van belang dat de norm voor een VAP helder wordt, ook binnen de SONCOS-normen. Op die manier werken we aan verdere implementatie van het VAP in 2e en 1e lijnszorg.

Meer informatie
> Sietske van der Veldt, kwartiermaker oncologische nazorg, Allerzorg (sietske.vanderveldt@allerzorg.nl)

Deel dit: