Vanaf nu kunnen projecten waarbij in de praktijk invulling wordt gegeven aan een Vast Aanspreekpunt (VAP) Oncologie buiten de muren van het ziekenhuis zich aanmelden voor financiering van de implementatie en evaluatie. De implementatieronde is een onderdeel van het project Vast Aanspreekpunt (VAP) Oncologie buiten de muren van het ziekenhuis. Circa zes projectorganisaties krijgen de kans geboden om een VAP Oncologie (lokaal/regionaal) (verder) te implementeren en te evalueren.

De Stichting VIOZ en KWF zijn voornemens om hiertoe gelden beschikbaar te stellen. Ook de initiatieven en ‘Goede Voorbeelden’ die al bij de eerste inventarisatieronde informatie met het projectteam hebben gedeeld nodigen wij van harte uit om zich aan te melden voor de aanvraagronde implementatieprojecten om zo in aanmerking te komen voor financiering.

Aanvraag indienen

Heeft u of kent u een projectvoorstel waarbij in de praktijk invulling wordt gegeven aan een VAP Oncologie buiten de muren van het ziekenhuis en voldoet dit project aan de uitgangspunten voor deelname? Dan nodigen wij u van harte uit om uiterlijk 19 april 2024 uw aanvraag in te dienen of deze aanvraag te delen met het betreffende project.

Vast aanspreekpunt voor iedere patiënt

Patiënten met kanker vinden een vast aanspreekpunt in het ziekenhuis erg belangrijk maar ook erbuiten. Om continuïteit van zorg en ondersteuning ook buiten de muren van het ziekenhuis te organiseren is per 1 mei 2023 het 3-jarige project Vast Aanspreekpunt (VAP) Oncologie buiten de muren van het ziekenhuis gestart. Een project van de Taskforce Cancer Survivorship Care, waar IKNL deel van uitmaakt, als onderdeel van het Nationaal Actie Plan Kanker & Leven. Met dit project wil de Taskforce Cancer Survivorship Care invulling geven aan een Vast Aanspreekpunt Oncologie (VAP Oncologie) buiten de muren van het ziekenhuis voor iedere patiënt die leeft met en na kanker en die hier behoefte aan heeft. De rol van een VAP Oncologie buiten de muren van het ziekenhuis kan op verschillende wijze worden ingevuld. Het gaat hierbij om het vastleggen van deze rol binnen bestaande, gestructureerde werkafspraken tussen organisaties in de formele en informele zorg en/of eHealth/online/blended care toepassingen.

Meer informatie

>Meer informatie over het project VAP Oncologie buiten de muren van het ziekenhuis
>Meld u aan voor de nieuwsbrief VAP Oncologie via vastaanspreekpunt@iknl.nl
>Voor vragen neem contact op met het projectteam VAP Oncologie buiten de muren van het ziekenhuis: vastaanspreekpunt@iknl.nl