Psychosociale zorg is belangrijk bij kankerpatiënten. Bij patiënten met hersentumoren en -metastasen is deze zorg extra complex, omdat hersentumoren en -metastasen naast psychosociale ook neurologische gevolgen hebben. Ook naasten lopen vaak tegen problemen aan, zoals de omgang met karakter- en gedragsveranderingen. Om verpleegkundigen te helpen het gesprek hierover met de patiënt en de naasten aan te gaan, is de e-learning Psychosociale zorg bij hersentumoren en -metastasen ontwikkeld.

Behoefte aan scholing bij verpleegkundigen

“De behoefte aan scholing over psychosociale zorg bij hersentumoren en -metastasen is groot”, zegt Monique Baas, verpleegkundig consulent neuro-oncologie LUMC, lid van V&VN en LWNO-v en betrokken bij deze e-learning . “Je bevindt je op het snijvlak tussen oncologie en neurologie, maar de oncologieverpleegkundige heeft meestal niet veel scholing gehad over neurologische aspecten. Terwijl patiënten met een primaire hersentumor of metastase niet alleen te maken krijgen met voedings- en intimiteitsproblemen maar ook met neurologische problemen zoals motorische uitval, gedragsverandering of cognitieve achteruitgang. De ontstane hersenschade vraagt bovendien om een intensieve inzet van mantelzorgers. Het is dus echt wenselijk dat we de kennis bij zorgprofessionals en daarmee de zorgkwaliteit vergroten, zodat zorgprofessionals zowel de patiënten als mantelzorgers beter kunnen helpen. Verpleegkundigen hoeven niet alles zelf te kunnen, maar moeten wel oog hebben voor wat er speelt en kunnen signaleren wanneer verwijzing naar gespecialiseerde psychosociale zorg of ondersteuning nodig is.”

Op naar meer begrip en betere hulp

“Aan kankerpatiënten met hersenschade is vaak aan de buitenkant niets te zien”, vervolgt Baas, “maar er zit wel een levensbedreigende ziekte in hun hoofd. Door het leerpad te volgen, verbeter je je inzicht en begrip. Je leert gedrag koppelen aan de ziekte.” Miranda Velthuis, senior adviseur bij IKNL en ook betrokken bij dit leerpad, voegt toe dat de kans dat je als verpleegkundige te maken krijgt met patiënten met hersenmetastasen groot is. “Om precies te zijn ontwikkelt zich bij tien tot dertig procent van de mensen met een tumor op den duur ook een hersenmetastase. Tel daarbij op dat de overlevingskansen alsmaar toenemen en je snapt dat de kans op metastasen ook groter wordt. Reden genoeg dus om als verpleegkundige dit leerpad te volgen.”

Inhoud e-learning

In de e-learning komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Veelvoorkomende neurologische uitingen en/of behandeling van hersentumoren en -metastasen
  • Psychosociale, gedragsmatige en emotionele gevolgen voor patiënten en naaste(n)
  • Signaleren, bespreken, adviseren en verwijzen (indien nodig)
  • Praktische adviezen voor en door verpleegkundigen

Meer informatie

De e-learning Psychosociale zorg bij hersentumoren en -metastasen is gratis voor leden van V&VN Oncologie. Niet-leden betalen €30.

De e-learning Psychosociale zorg bij hersentumoren en -metastasen is onderdeel van een serie e-learningmodules rondom psychosociale zorg voor mensen met kanker. Deze ontwikkelt Noordhoff in samenwerking met Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland Oncologie (V&VN Oncologie) en IKNL, namens de Taskforce Cancer Survivorship Care. De e-learning sluit aan bij het Nationaal Actieplan Kanker & Leven van de Taskforce Cancer Survivorship Care waarin één van de doelen is dat zorgverleners en mensen met kanker meer kennis en expertise hebben over (late) gevolgen.

Andere e-learnings en masterclasses voor verpleegkundigen: