Online zelfmanagement

De Taskforce Cancer Survivorship Care heeft, onder penvoerderschap van IKNL en KankerNL, deelgenomen aan het landelijke door VWS gesubsidieerde Fitknip experiment. In het Fitknip experiment is, aan de hand van een beschikbaar gesteld digitaal zorgtegoed, onderzoek gedaan naar het toegankelijker maken van online zelfmanagement zonder financiële drempels. Binnen het experiment deed een brede variëteit aan deelnemers mee, waaronder 400 kankerpatiënten. Het onderzoek is afgerond en de rapportage wordt door het National E-health Living Lab tezamen met Stichting SamenBeter opgesteld en toegestuurd aan VWS.

Tezamen met KWF Kankerbestrijding wordt gekeken of via een praktijkimplementatieproject kan worden voortgeborduurd op het Fitknip experiment. VWS heeft ingestemd met verder gebruik en doorontwikkeling van de Fitknip applicatie, ook specifiek voor de doelgroep oncologie. Het idee is deze te koppelen aan de Onco Appstore, die in maart 2021 is gelanceerd. De Onco Appstore geeft een overzicht van online zelfmanagementapplicaties voor de kankerpatiënten die zijn beoordeeld op basis van de GGD-kwaliteitscriteria. Zorgverzekeraars en grote werkgeversorganisaties worden bij doorgang van dit traject uitgenodigd om aan te sluiten.

Meer informatie
> Chantal Lammens, senior adviseur IKNL (c.lammens@iknl.nl).

Deel dit: