Samenwerking

Project Netwerkvorming: ook voor de gevolgen van kanker
Kwalitatief hoogwaardige zorg voor de gevolgen van kanker, waar mogelijk dicht bij huis, vereist een professionaliseringslag in de netwerkzorg voor borging van de kwaliteit, de financiële bestendigheid en de landelijke dekking en zichtbaarheid van lokale en regionale multidisciplinaire netwerken. Daarom is het Landelijk Overleg Paramedische en Psychosociale Oncologische Zorg (LOPPSOZ) het project Netwerkvorming: ook voor de gevolgen van kanker gestart. Met coördinatie vanuit IKNL en in samenwerking met onder andere Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), bestaande netwerken en regionale ondersteuningsstructuren (ROS’en).

Dit project heeft vier doelen:

  • Borging van de kwaliteit van lokale en regionale paramedische en psychosociale oncologische netwerken.
  • Landelijke dekking en zichtbaarheid van lokale en regionale paramedische en psychosociale oncologische netwerken.
  • Borging van de financiële bestendigheid van lokale en regionale paramedische en psychosociale oncologische netwerken.
  • Verbinding medisch-technische netwerken, huisartsenzorg en lokale/regionale paramedische en psychosociale oncologische netwerken.

Meer informatie
> website van IKNL
> Miranda Velthuis, adviseur IKNL (m.velthuis@iknl.nl)

Zie ook:
>Nieuwsbrief project Netwerkvorming oncologie: ook voor de gevolgen van kanker – juni 2021
>Meer regionale samenwerking rondom de zorg voor de gevolgen van kanker, Contactblad Lynch Polyposis, maart 2021, blz 11-13
>Nieuwsbericht Professionaliseringsslag voor paramedische en psychosociale oncologienetwerken

Deel dit: