1e lijn

Vergoeding fysiotherapie

Sinds de Rondetafel Oncologie met woordvoerders zorg uit de Tweede Kamer op 11 maart 2020, voorafgaand aan de lancering van het Nationaal Actieplan Kanker & Leven, is ingezet op passende bekostiging voor beweegzorg voor kankerpatiënten. Gesprekken zijn gevoerd met Tweede Kamerleden voor de begrotingsbehandeling VWS 2021. De motie om fysiotherapie vanuit basispakket vergoed te krijgen is weggestemd. In aanloop naar de verkiezingen zijn vervolggesprekken gevoerd om richting verkiezingen te kijken hoe het breed beschikbaar stellen van beweegzorg voor kankerpatiënten in Nederland zonder financiële drempels te realiseren. Er is een document opgesteld dat onder de aandacht is gebracht bij Tweede Kamerleden. De Taskforce Cancer Survivorship Care is in afwachting van een reactie naar aanleiding van gesprekken hierover met Tweede Kamerleden.

Meer informatie
> Miranda Velthuis, senior adviseur IKNL (m.velthuis@iknl.nl).

Financiering behandeling van een aanpassingsstoornis bij kanker

De vergoeding voor behandeling van een aanpassingsstoornis is in 2012 uit het basispakket gehaald. Dat heeft gevolgen voor veel (ex-)kankerpatiënten met psychische klachten: zij krijgen niet de zorg waar zij behoefte aan hebben, vergoed. Tijdens de pilot Aanpassingsstoornis kregen (ex-)kankerpatiënten met psychische klachten (aanpassingsproblemen) de behandeling tijdelijk weer vergoed.

Op basis van de resultaten uit deze pilot met betrekking tot het effect van de behandeling op het welzijn van patiënten wordt aanbevolen om de behandeling voor een aanpassingsstoornis structureel (financieel) toegankelijk te maken voor mensen die leven met en na kanker. Per 1 januari 2022 is het Zorgprestatiemodel de nieuwe wijze van bekostiging voor de GGZ. Voor de doelgroep kankerpatiënten met een aanpassingsstoornis moet worden nagegaan of de nieuwe financieringsstructuur op basis van de aard en ernst van de klachten tot passende zorg en bekostiging leidt. Dit wordt met de partners binnen het Landelijk Overleg Paramedische en PsychoSociale Oncologische Zorg (LOPPSOZ), waaronder de NVPO, op dit nader onderzocht.

De pilot liep van 1 maart 2018 tot 1 september 2021 en werd gecoördineerd door ZonMw in samenwerking met IKNL en het
Landelijk Overleg Paramedische en Psychosociale Oncologische Zorg (LOPPSOZ).

Meer informatie
> Behandeling van een aanpassingsstoornis na kanker- Resultaten van een landelijke studie (NTVG, 8 maart 2023)
> Podcast #10 Trauma in de spreekkamer met daarin o.a. de resultaten pilot Aanpassingsstoornis (NTVG, 8 maart 2023)
> Chantal Lammens, senior adviseur IKNL (c.lammens@iknl.nl).

Deel dit: