1e lijn

Vergoeding fysiotherapie

Sinds de Rondetafel Oncologie met woordvoerders zorg uit de Tweede Kamer op 11 maart 2020, voorafgaand aan de lancering van het Nationaal Actieplan Kanker & Leven, is ingezet op passende bekostiging voor beweegzorg voor kankerpatiënten. Gesprekken zijn gevoerd met Tweede Kamerleden voor de begrotingsbehandeling VWS 2021. De motie om fysiotherapie vanuit basispakket vergoed te krijgen is weggestemd. In aanloop naar de verkiezingen zijn vervolggesprekken gevoerd om richting verkiezingen te kijken hoe het breed beschikbaar stellen van beweegzorg voor kankerpatiënten in Nederland zonder financiële drempels te realiseren. Er is een document opgesteld dat onder de aandacht is gebracht bij Tweede Kamerleden. De Taskforce Cancer Survivorship Care is in afwachting van een reactie naar aanleiding van gesprekken hierover met Tweede Kamerleden.

Meer informatie
> Miranda Velthuis, adviseur IKNL (m.velthuis@iknl.nl).

Financiering behandeling van een aanpassingsstoornis bij kanker

De vergoeding voor behandeling van een aanpassingsstoornis is in 2012 uit het basispakket gehaald. Dat heeft gevolgen voor veel (ex-)kankerpatiënten met psychische klachten: zij krijgen niet de zorg waar zij behoefte aan hebben, vergoed. Tijdens de pilot Aanpassingsstoornis kregen (ex-)kankerpatiënten met psychische klachten (aanpassingsproblemen) de behandeling tijdelijk weer vergoed. Ook vindt onderzoek plaats naar de kosteneffectiviteit. Aan de hand van deze resultaten moet duidelijk worden of structurele vergoeding vanuit de basisverzekering haalbaar is.
De pilot liep van 1 maart 2018 tot 1 september 2021 en werd gecoördineerd door ZonMw in samenwerking met IKNL en het Landelijk Overleg Paramedische en Psychosociale Oncologische Zorg (LOPPSOZ).

Meer informatie
> Chantal Lammens, senior adviseur IKNL (c.lammens@iknl.nl).

Deel dit: