Nieuw: E-learning Kanker en werk voor verpleegkundigen

Hoe zorg je er als verpleegkundige voor dat er aandacht is voor werk vanaf diagnose? Beschik je over voldoende kennis en expertise om met een patiënt hierover in gesprek te gaan? Om verpleegkundigen hiermee te helpen, is de e-learning Kanker en werk ontwikkeld.

Lees meer >

2022-05-25T15:55:52+02:0025/05/2022|

Doorbraak professionaliseringslag oncologiezorgnetwerken in de regio

In de afgelopen twee jaar hebben diverse organisaties samen met IKNL onder de vlag van de Taskforce Cancer Survivorship Care gewerkt aan een professionaliseringslag in de netwerkzorg met aandacht voor borging van kwaliteit, financiële bestendigheid en landelijke dekking en zichtbaarheid van oncologiezorgnetwerken. Een oncologiezorgnetwerk is een regionaal of lokaal netwerk van met name eerstelijns zorgverleners die mensen met kanker dichtbij huis aanvullend behandelen en begeleiden. Groei en doorontwikkeling van deze netwerken is van groot belang voor optimale integrale oncologische zorg in de regio.

Lees meer >

2022-05-18T08:36:07+02:0018/05/2022|

Meld u aan voor het webinar Oncologiezorgnetwerken in beeld op 20 juni

Meer dan 800.000 mensen in Nederland leven met en na de diagnose kanker. Hoewel een groot deel van hen geneest, hebben velen nog last van de gevolgen van de ziekte en behandeling. Wat is de meerwaarde van een oncologiezorgnetwerk voor patiënten, zorgverleners en verwijzers? Waar kun je ze vinden? Hoe kan een oncologiezorgnetwerk zich verder professionaliseren? Deze en andere vragen komen aan bod tijdens het gratis webinar Oncologiezorgnetwerken in beeld op 20 juni.

Lees meer >

2022-05-03T08:42:18+02:0020/04/2022|

Dringend pleidooi: na 10 jaar moet vergoeding voor behandeling van een aanpassingsstoornis bij kanker definitief terug in het basispakket

In 2012 is psychologische zorg bij een aanpassingsstoornis uit het basispakket van de zorgverzekering gehaald. Deze zorg werd vanaf maart 2018 tot september 2021 (tijdelijk) vergoed vanuit de landelijke pilot Aanpassingsstoornis bij kanker. Welke inzichten heeft de pilot na 10 jaar geen vergoeding opgeleverd?

Lees meer >

2022-03-21T11:48:42+01:0021/03/2022|

Kennishub: overzicht van onderzoeken en interventies in de psychosociale en paramedische oncologie

Wit u weten welke onderzoeken er lopen op het gebied van bijvoorbeeld intimiteit en seksualiteit binnen de oncologie? Of zoekt u een interventie op het gebied van psychosociaal functioneren? Kijk dan in de vernieuwde Kennishub van de Nederlandse Vereniging Psychosociale Oncologie (NVPO).

Lees meer >

2021-12-23T08:57:55+01:0016/12/2021|

Maak van werk een behandeldoel vanaf het moment van diagnose

Neem werk vanaf diagnose op in het zorg- en behandeltraject voor mensen met een chronische aandoening. Dat is één van de actiepunten uit het manifest dat de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) namens de Samenwerkende Organisaties Arbeid & Gezondheid op 9 november jl. heeft aangeboden aan de Tweede Kamercommissies van Sociale Zaken Werkgelegenheid en Volksgezondheid Welzijn en Sport. De actiepunten uit het manifest sluiten naadloos aan bij de actiepunten uit het Nationaal Actieplan Kanker & Leven van de Taskforce Cancer Survivorship Care.

Lees meer >

2021-11-15T13:17:39+01:0015/11/2021|

Congres Kanker & Leven 2021: Nationaal Actieplan Kanker & Leven een jaar verder

De diagnose kanker heeft een enorme impact op het leven. Hoe zorgen we er voor dat er aandacht is voor werk vanaf diagnose? En hoe vergroten we de kansen dat mensen werk kunnen krijgen en behouden tijdens en na de behandeling van kanker? Daarover en over de stand van zaken van de andere actiepunten uit het Nationaal Actieplan Kanker & Leven ging de tweede editie van het online congres Kanker & Leven van de Taskforce Cancer Survivorship Care op 10 september jl.

Lees meer >

2021-09-23T13:51:12+02:0023/09/2021|

Pilot Aanpassingsstoornis bij kanker gestopt per 1 september 2021

Veel mensen die kanker hebben (gehad), kampen met de gevolgen van kanker en de behandeling. Bijvoorbeeld vermoeidheid, somberheid, onzekerheid en angst. Als de problemen ernstiger zijn en niet over gaan, kan er sprake zijn van een aanpassingsstoornis. In 2012 is psychologische zorg bij een aanpassingsstoornis uit het basispakket gehaald, ook bij kanker. Deze zorg is vanaf 1 maart 2018 tot 1 september 2021 (tijdelijk) vergoed vanuit de landelijke pilot Aanpassingsstoornis bij kanker.

Lees meer >

2021-09-01T10:26:17+02:0001/09/2021|

Snel na diagnose aandacht voor werk

De diagnose kanker heeft een enorme impact op het leven. Van belang is daarom om in de spreekkamer vanaf diagnose niet alleen over de ziekte te praten maar ook over de invloed daarvan op andere aspecten van het leven, zoals werk. Hoe zorgen we ervoor dat er aandacht is voor werk vanaf diagnose? En hoe vergroten we de kans dat mensen werk kunnen krijgen en behouden tijdens en na de behandeling van kanker?

Lees meer >

2021-08-24T11:31:23+02:0024/08/2021|

Digitale gegevensuitwisseling noodzakelijk voor verbetering afstemming van zorg rondom de patiënt

De Taskforce Cancer Survivorship Care (Werkgroep Organisatie van Zorg) organiseerde op 22 juni 2021 een bijeenkomst over digitale gegevensuitwisseling rondom de patiënt. Onderzoekers, zorgverleners, beleidsmakers en vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties bespraken welke initiatieven er op dit gebied lopen en welke toekomstige stappen nodig zijn.

Lees meer >

2021-07-14T10:13:01+02:0014/07/2021|
Ga naar de bovenkant