Voor mensen die leven met kanker is het belangrijk dat de zorg vanuit het ziekenhuis naadloos aansluit op de eerstelijns zorg. Zorgverleners uit de eerste lijn werken steeds vaker met elkaar samen in oncologiezorgnetwerken. Op het congres Kanker & Leven op 12 mei 2023 van de Taskforce Cancer Survivorship Care stond de vraag centraal hoe we de zorg voor de gevolgen van kanker in oncologiezorgnetwerken, informele zorg en medisch technische zorg vanuit het ziekenhuis met elkaar kunnen verbinden. Er was veel belangstelling voor het congres. Bijna 600 mensen namen deel aan het plenaire online ochtenddeel. Aan het fysieke middagprogramma, dat op 7 locaties in Nederland werd georganiseerd door de Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS’en), namen ongeveer 550 mensen deel.

Ochtendprogramma

Onder leiding van de dagvoorzitter Inge Diepman startte het congres met een update over het Nationaal Actieplan Kanker & Leven door Jourik Gietema, voorzitter van de Taskforce Cancer Survivorship Care. Ook toonde hij de nieuwe animatie over wat oncologiezorgnetwerken voor een patiënt kunnen betekenen (zie verder op deze pagina).
Mariette van der Voet, voormalig secretaris-directeur van de Nederlandse Sportraad, vertelde over haar zoon Pim die overleed aan leukemie en hoe sport uit zijn leven verdween toen hij in het ziekenhuis kwam. Ook ging zij in op de gebrekkig coördinatie van zorg die zij had ervaren. Ze pleitte daarom voor meer beweging en sport voor langdurig zieken en een vast aanspreekpunt voor patiënten een naasten gedurende het traject in het ziekenhuis en daarna.

In de paneldiscussie gingen Steffie Lettink, GZ-psycholoog en ervaringsdeskundige, Erik Havelaar, fysiotherapeut, praktijkeigenaar, prof dr. Jan Kremer, speciaal gezant Passende zorg Zorginstituut Nederland en prof. dr. Henk Schers, huisarts, hoogleraar Regionale netwerkvorming huisartsgeneeskunde met elkaar in gesprek over hoe je de zorg rondom de mensen die leven met en na kanker organiseert over de muren heen en hoe je dit financiert. Zij gaven aan dat het denken in concurrentie moet veranderen. Van belang is dat we met z’n allen samenwerken om de zorg voor de patiënt door alle lijnen heen goed te organiseren en het overstijgende belang hierin omarmen. Samenwerken in netwerken helpt daarbij.

>> Lees meer in over de andere onderwerpen die tijdens het ochtendprogramma aan bod kwamen zoals de presentaties over 1) Cognitieve gevolgen van de (kanker)behandeling, 2) Proactieve zorgplanning, 3) Veerkracht bij kanker en 4) Kanker en werk. En bekijk de presentaties van sprekers uit het plenaire gedeelte bekijken.

>> Lees ook het artikel Kanker vraagt om meer samenwerking over de lijnen heen (De Eerstelijns) n.a.v. het Congres kanker & Leven

Regionale middagsymposia

Na het ochtendprogramma organiseerden ROS’en in zeven regio’s eigen symposia over het onderwerp kanker en leven. Diverse onderwerpen werden belicht zoals positieve gezondheid, het belang van bewegen, fysiotherapie en interactief netwerken. Veel nadruk lag er die middag op ontmoeting, verbinding en samenwerken. Een impressie van een aantal middagsymposia op de verschillende locaties: