In de behandelfase van kanker maar ook daarna ligt de focus vaak op overleven. Kanker heeft invloed op alle aspecten van het leven. Het is belangrijk dat hier vanaf het eerste moment oog voor is. Om dit voor elkaar te krijgen is tijdens het congres Kanker & Leven op 11 september 2020 het Nationaal Actieplan Kanker & Leven gepresenteerd (zie video lancering Nationaal Actieplan Kanker & Leven). Wat er nog meer is besproken tijdens het congres, leest u in deze samenvatting. Heeft u het congres gemist of bent u toch nieuwsgierig geworden? U kunt het congres Kanker & Leven in zijn geheel of per deelsessie terugkijken.

Dennis Warmerdam, tophockeyer en had kanker

Wat doet ertoe in het leven van iemand met kanker? Het congres begint met een interview met tophockeyer Dennis Warmerdam, sinds enige jaren ambassadeur van Clubs4Life bij KWF en ambassadeur voor het Nationaal AYA ‘Jong en Kanker’ Zorgnetwerk.

Ondanks dat hij eind 2017 een zeldzame vorm van kanker bleek te hebben, voelt Dennis zich geen kankerpatiënt. Bijzonder is dat hij vanaf het eerste moment helemaal open is geweest naar zijn familie en vrienden. Juist door het gesprek aan te gaan, werd een we-gevoel gecreëerd. Met zijn allen vochten ze tegen de kanker. Dat teamgevoel en de openheid zijn voor Dennis heel belangrijk geweest. Toch is dat niet de belangrijkste boodschap die hij meegeeft. Niemand wil verliezen van de kanker. In dat opzicht is iedereen een topsporter. Dennis wil andere patiënten daarom vooral niet oproepen om hem na te doen, maar juist wat voor henzelf goed voelt.

Lancering Nationaal Actieplan

Prof. dr. Jourik Gietema is terecht trots op het Nationaal Actieplan Kanker & Leven dat hij mag overhandigen als voorzitter van de Taskforce Cancer Survivorship Care. Steeds meer mensen overleven kanker. Ruim 40% van hen worstelt met de gevolgen en weet niet wat er mogelijk is aan ondersteuning na kanker. Het actieplan bestaat daarom uit vijf onderdelen waarmee wordt ingezet op zinvol en zo optimaal mogelijk meedoen in de maatschappij tijdens en na de behandeling van kanker.

  • Meer kennis en expertise over (late) gevolgen van kanker; hiervoor is onder meer een kennisagenda opgesteld.
  • Betere afstemming van de zorg; waaronder het verbeteren van samenwerkingen en de overdracht tussen ziekenhuis en huisarts.
  • Vast aanspreekpunt voor iedere patiënt.
  • Aandacht voor werk vanaf het moment van diagnose.
  • Financiële drempels wegnemen.

Door hier gezamenlijk op in te zetten kan het leven van mensen met en na kanker worden verbeterd.

Transmurale samenwerking

Kenmerkend voor de beoogde (transmurale) samenwerkingen is het panel bestaande uit prof. dr. Gietema als internist-oncoloog, hoogleraar huisartsgeneeskunde prof. dr. Niek de Wit, huisarts Pauline de Graaf en ervaringsdeskundige Cisca van Driel namens Stichting Olijf. Volgens hen gebeurt het nog vaak dat de huisarts niet goed betrokken is, terwijl die een belangrijke ondersteunende en overkoepelende rol kan spelen. Huisarts De Graaf geeft aan dat zij juist niet op de rol van de specialist wil gaan zitten, maar wil kijken wat er speelt in iemands leven om zo het hele proces te overzien. Maar liefst 70% van de (online) aanwezigen blijkt het ook eens te zijn met de stelling “De huisarts kan alleen goede nazorg bij kanker leveren als hij van meet af aan betrokken is geweest bij de zorg rondom de patiënt met kanker.”

Wetenschappelijk onderzoek

Vier sprekers vertellen over hun eigen onderzoek en ervaringen in de zorg tijdens en na kanker. Prof. dr. Alex Burdorf laat zien dat er al veel onderzoek is gedaan naar belemmerende en bevorderende factoren voor arbeidsparticipatie gericht op het individu. Volgens hem is het nog een punt van aandacht om nog meer te kijken naar de werkgever en werkomgeving. Prof. dr. Kees Ahaus illustreert vervolgens het momenteel nog gefragmenteerde gezondheidssysteem. Samenwerken ziet hij hierbij als het nieuwe fuseren. Prof. dr. Gietema laat verschillende langetermijngevolgen van kanker zien. Alle (online) aanwezigen zijn het met hem eens dat al aandacht voor langetermijngevolgen moet zijn op het moment van de behandelkeuze. Ten slotte sluit prof. dr. Marije van der Lee het plenaire programma af met haar blik op vermoeidheid als langetermijngevolg. Met name in de erkenning van dit onzichtbare probleem valt nog veel winst te behalen.

>Video: Stimuleren van arbeidsparticipatie bij kanker – wetenschappelijke inzichten (prof. dr. Alex Burdorf)
>Video: Hoe komen we tot geïntegreerde, persoonsgerichte zorg? (prof. dr. Kees Ahaus)
>Video: Langetermijngevolgen van oncologische behandelingen (prof. dr. Jourik Gietema)
>Video: Wat helpt echt tegen chronische vermoeidheid? (prof. dr. Marije van der Lee)

Congres Kanker & Leven 2021

Het volgende Congres Kanker & Leven vindt plaats op 10 september 2021.