Congres Kanker & Leven

Online

11 september 2020

 

 

Vanwege de COVID-19 uitbraak is het congres Kanker & Leven van 17 april a.s. verplaatst naar 11 september 2020 (10.00 – 12.30 uur). Het is een online congres (webinar) geworden. U bent van harte welkom om hieraan deel te nemen. Inschrijving geeft u toegang tot het online congres en de deelsessies die u na afloop on demand online kunt volgen. De deelsessies blijven 3 maanden beschikbaar. Wanneer u zich al had ingeschreven, uw inschrijving blijft geldig. Als u op deze nieuwe datum niet het congres bij kunt wonen, heeft u recht op volledige restitutie van uw congresinschrijving. U kunt uw inschrijving tot uiterlijk 15 juli 2020 annuleren.

Wij hopen u op 11 september 2020 te mogen begroeten op het online congres Kanker & Leven.

In de behandelfase van kanker ligt de focus vaak op overleven, terwijl de ziekte invloed heeft op het leven in al zijn aspecten. Vanaf het eerste moment moet hier oog voor zijn. Want wat doet ertoe in het leven van deze persoon met kanker? En wat betekenen de eventuele bijwerkingen van de behandelingen voor deze persoon? Informatie hierover, het meewegen hiervan in de behandelkeuze en verwijzen naar zorg voor deze klachten is nodig.

Tijdens dit jaarlijkse terugkerend congres over de gevolgen van kanker denken steeds meer (para)medisch professionals en patiëntvertegenwoordigers hierover mee. Op dit congres wordt aandacht besteed aan een goede kwaliteit van leven tijdens en na de behandeling van kanker.

Primeur en jubileum
Deze eerste editie van het jaarlijkse congres Kanker & Leven is een nieuwe start en een jubileum tegelijk. Het is het vervolg op het Kankeroverleverschapsymposium dat vier mooie edities heeft gehad.

Doelgroep
Het congres is multidisciplinair, alle zorgprofessionals zijn welkom. Van verpleegkundigen, psychologen, huisartsen, bedrijfsartsen, diëtisten, onderzoekers en oncologen tot fysiotherapeuten, radiotherapeuten en arbeidsgeneeskundigen. Ook beleidsmakers en vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties zijn nadrukkelijk uitgenodigd om deel te nemen aan dit congres.

Inschrijven

 

Programma webinar

9.45-10.00 uur

Binnenkomst deelnemers

10.00-11.05 uur

Opening
Dennis Warmerdam, tophockeyer en had kanker

Nationaal Actieplan Kanker & Leven
Prof. dr. Jourik Gietema, voorzitter Taskforce Cancer Survivorship Care, internist-oncoloog, hoogleraar medische oncologie, UMC Groningen

Aanbieden Nationaal Actieplan Kanker & Leven

Transmurale samenwerking
dr. Charles Helsper, arts-onderzoeker ‘kanker en huisarts’ ,Julius centrum UMC Utrecht
prof. dr. Jourik Gietema, internist-oncoloog, hoogleraar medische oncologie, UMC Groningen
drs. Pauline de Graaf, huisarts, Utrecht
mw. Cisca van Driel, ervaringsdeskundige, namens Olijf
moderator: dr. Gerda van der Weele, NHG

11.05-11.15 uur

Koffie en theepauze

11.15-12.35 uur

Het stimuleren van arbeidsparticipatie bij kanker: wetenschappelijke inzichten op een rij
prof. dr. Alex Burdorf, hoogleraar determinanten van de volksgezondheid, Erasmus MC

Organisatie van geïntegreerde, persoonsgerichte zorg vanuit het patiëntenperspectief; hoe maken we dat waar?
prof. dr. Kees Ahaus, hoogleraar Health Services Management & Organization, Erasmus School of Health Policy & Management

Lange termijn gevolgen van oncologische behandelingen. Waar mogelijk voorkomen, vroeg signaleren en behandelen
prof. dr. Jourik Gietema, internist-oncoloog, hoogleraar medische oncologie, UMC Groningen

Wat helpt echt tegen chronische vermoeidheid?
prof. dr. Marije van der Lee, Tilburg University, departement Medische en Klinische psychologie en hoofd Wetenschappelijk Onderzoek en GZ Psycholoog, Cognitief gedragstherapeut ® en supervisor, Helen Dowling Instituut

Tijdens het gehele webinar is het voor de deelnemers mogelijk om via de chat vragen te stellen aan de sprekers!

> Abstracts webinar

Programma deelsessies

Na afloop van het webinar zijn de volgende deelsessies online on demand te volgen op een moment dat het u uitkomt. Deze deelsessies zijn na 11 september 1 jaar online beschikbaar voor de deelnemers.

1.Wat is belangrijk voor jou?
dr. Suzanne Kaal, internist oncoloog, Radboudumc
dr. Floor van Nuenen, projectleider bij Citrienfondsprogramma ‘Naar regionale oncologienetwerken’

2. Samen beslissen
drs. Ella Visserman, belangenbehartiger Samen beslissen, NFK
Sophie Bunskoek, verpleegkundig specialist, medische oncologie, UMC Groningen
Meggy Peters, ervaringsdeskundige, Longkanker Nederland

3. Klinisch Arbeidsgeneeskundigen en Bedrijfsartsen Consulent Oncologie in de oncologische zorg
drs. Desiree Dona, bedrijfsarts/klinisch arbeidsgeneeskundige Oncologie, Radboudumc
drs. Cobi Oostveen, bedrijfsarts/bedrijfsartsconsulent oncologie
drs. Mirjam van Belzen, belangenbehartiger Kwaliteit van Leven, NFK
mw. Jenna Veldkamp, ervaringsdeskundige
mw. Anne-Marie Buysse, ervaringsdeskundige

4. Vast aanspreekpunt in de oncologische zorg
Roos Schrijer, projectleider ‘vast aanspreekpunt’, V&VN Oncologie
Marisa Geukes, verpleegkundig specialist, Jeroen Bosch ziekenhuis
Hendrine van der Donk, ervaringsdeskundige
drs. Marga Schrieks, projectleider zeldzame kankers, NFK

5. Online zelfmanagement tools – landelijke ontwikkelingen en de dagelijkse praktijk?
drs. Mirjam Velting, programmamanager Kwaliteit van Leven, Borstkankervereniging Nederland
drs. Maaike Schuurman, projectleider Eigen regie en Gedeelde besluitvorming, Borstkankervereniging Nederland
drs. Mies van Eenbergen, adviseur en onderzoeker, IKNL
dr. Vera Atema, adviseur, IKNL

6. Kanker en het leven thuis; over de rol van de verpleegkundige in de oncologische nazorg in de eerste lijn
drs. Conny Molenkamp, VS Palliatieve Zorg en 1e lijn Oncologie, Evean, voorzitter V&VN Netwerk Eerste lijn Oncologieverpleegkundigen
Sietske van der Veldt, projectmanager Allerzorg Care for Cancer, ex-oncologieverpleegkundige, kerngroeplid V&VN Netwerk Eerste lijn Oncologieverpleegkundigen
mw. M. Jansen, ervaringsdeskundige

Praktisch

Kosten
97 euro

Accreditatie
V&VN (5 punten)
ABAN (5 punten)
KNGF (5 punten, vrije deel)
VSR (5 punten)

Voorzitter
Inge Diepman

Organisatie
Het congres wordt georganiseerd door IKNL en NFK namens de Taskforce Cancer Survivorship Care, een landelijk samenwerkingsverband waarin professionals, onderzoekers en patiëntenorganisaties hun krachten en expertise bundelen, om passende zorg voor mensen die leven met en na kanker mogelijk te maken.

Congresbureau
Congress Care
telefoon: 073-6901415
e-mail: info@congresscare.com

Social media
Delen van berichten over dit congres op social media stellen we zeer op prijs. U kunt dit doen onder vermelding van hashtag #kankerenleven.