Organisatie van zorg

Bijna 5% van alle Nederlanders leeft met kanker of heeft in het verleden kanker gehad. Het gaat om ruim 809.000 mensen: 370.000 mannen en 439.000 vrouwen in 2019. Dit aantal stijgt de komende jaren. Overlevers van kanker hebben te maken met fysieke, psychosociale en maatschappelijke uitdagingen. Dit start bij de diagnose, loopt door in de behandelfase, en ook na de behandeling voor kanker kunnen patiënten – vaak nog jarenlang – kampen met allerlei late effecten van de kanker(behandeling). Overlevers zijn gebaat bij goede oncologische (na)zorg gebaseerd op een holistische, integrale visie op en benadering van de mens.

De hamvraag is: ‘Hoe kan de zorg voor mensen die leven met en na kanker zó georganiseerd worden dat zij de juiste zorg op het juiste moment op de juiste plaats ontvangen die anticipeert op hun zorgbehoeften?’

De uitdaging is om binnen de multidisciplinaire oncologische zorg rekening te houden met verschillende behoeften van patiënten aan ondersteuning. Ook lang nadat de behandeling heeft plaatsgevonden. Het is daarbij van belang om verbindingen te leggen en samenhang te creëren tussen de formele zorg op alle niveaus en de informele zorg. Dit met als doel de zorg, haalbaar en betaalbaar, duurzaam en toegankelijk te houden.

Inzet werkgroep

De werkgroep heeft zich allereerst gericht op de vraag hoe, vanuit het patiënten perspectief, de zorg voor patiënten met kanker goed is te organiseren zowel tijdens als na de (primaire) behandeling in het ziekenhuis. Integrale zorg die tegemoetkomt aan de medisch-technische en de psychosociale zorgbehoeften: de juiste zorg, op het juiste moment op de juiste plek. Het perspectief van deze werkgroep sluit aan op de Agenda Oncologische Netwerkzorg 2019-2022 van de Landelijke Taskforce Oncologie (TFO) en completeert dit met de toevoeging van de psychosociale en maatschappelijke aspecten waarop de oncologische (na)zorg nodig is en afstemming behoeft.

De Taskforce Cancer Survivorship care heeft met deze werkgroep haar bevindingen opgetekend in het rapport: Organisatie van de oncologische zorg voor mensen die leven met en na kanker (+ addendum), zie onder downloads.. Dit document vormt samen met de Kennisagenda Kanker & Leven de basis voor het Nationaal Actieplan Kanker & Leven.

Download
> rapport Organisatie van de oncologische zorg voor mensen die leven met en na kanker
> addendum Organisatie van de oncologische zorg voor mensen die leven met en na kanker – Invloed van COVID-19 op bestaande en toekomstige zorg

Activiteiten werkgroep

De activiteiten van de werkgroep zijn erop gericht om met alle spelers in het oncologisch veld gezamenlijk de organisatie van integrale zorg voor hen die leven met en na kanker de komende jaren via het Nationaal Actieplan Kanker & Leven sterk te verbeteren én duurzaam te maken.

voorzitter: prof. dr. Joost Dekker hoogleraar en gz-psycholoog, Amsterdam UMC
secretaris: dr. Miranda Velthuis, adviseur, IKNL
leden werkgroep: klik hier

Joost Dekker, voorzitter

Joost Dekker, voorzitter

Andere werkgroepen Taskforce Cancer Survivorship Care

Deel dit: